Category Archives: Skin

 • Chyawanprash – The Anti ageing Potion .

  Posted on by Dr. Shweta Labde

  Chyawanprash – The Ayurvedic health tonic, immunity booster is known to almost everyone, for its extraordinary benefits. The famous Chyawanprash Avleha was first mentioned in Ayurvedic Grantha, “Charak Samhita”. Acharya Charak classifies ‘Chyawanprash Avaleha’ under Rasayan category – meaning the medicines or herbs which helps to rejuvenate the body cells, thus enhancing and maintaining the youthfulness, vigor, vitality and energy of the body. It also delays the ageing process and restores the health. Chyawanprash avleha – Chyawan -This delicious recipe was formulated by the sage Chyawan. Prash – The word prash specifies the consistency of it. It has thick jam like consistency which has to be licked and chewed a little; so the name ‘Chyawanprash‘. Chyawanprash is enriched with more than 35 rejuvenating and healing herbs, ghee, honey, sugar, spices, etc. which not only makes it tastier but also a beneficial and healthy formulation. The prime content being Amalaki (Indian Gooseberry) other herbs like gokshur, haritaki, vidari, jivak, rishabhak, panchamool, etc detoxifies and rejuvenates the body. They develop healthy bodily tissues (dhatus), builds immunity and boosts energy. Effects
  Read More »

  Posted on by Dr. Shweta Labde
 • शरद ऋतुतील पंचकर्म

  Posted on by Dr. Shweta Labde

  “वर्षा ऋतु आणि आरोग्य“,ह्या लेखात आपण त्या काळातील दोषांची अवस्था आणि  त्यावर केले जाणारे  उपचार, हे सविस्तर पाहिले. वर्षा ऋतुमधे वात दोषाचा प्रकोप होतो. ह्याच दरम्यान गढूळ पाणी, व मंदावलेली पचनशक्ति,-  ह्याचा परिणाम स्वरुप – अन्नाचा अम्ल विपाक होउन शरीरात पित्त साठू लागतं. शरद ऋतु सुरु होताच (October heat) वाढत्या प्रखर उन्हाच्या तडाख्याने, ह्या साठलेल्या पित्ताला बळ मिळतं, आणि त्या पित्ताचं प्रमाण वाढतं;  म्हणजेच ह्या पित्तचा प्रकोप होऊन लोकांमधे पित्ताचे आजार आपलं डोकं वर काढु लागतात. उलट्या, मळमळ, जळजळ, अंगावर गांधी उटणे, ताप, हाथ-पाय, डोळ्यांची आग होणे, जुलाब अशी लक्षणे दिसू लागतात. पित्त आणि रक्ताचा अतिव जवळचा संबंध असल्याने, हे प्रकुपित पित्त रक्ताला देखील बिघडवतं आणि  तारुण्य पिटीका (पिंपल्स), विविध रँशेस, गोवर, नागिण इ. त्वचा विकार उत्पन्न होतात. ऋतुचक्रांमधे होणार्‍या घडामोडिंचा हा नैसर्गिक परिणाम आहे. शरिर बल, अवस्था, आणि वाढलेल्या पित्ताचे प्रमाण बघुन ह्याची चिकित्सा केली जाते. पित्तचे प्रमाण अल्प असल्यास,अथवा रुग्णाचे बल कमी असल्यास, हे पित्त कमी करण्यास पोटातून ओषधी आणि योग्य आहार विहाराची योजना केली जाते. रुग्ण बलवान असताना अथवा पित्तचा प्रकोप अधिक असल्यास, हे दुषित, प्रकुपित पित्त शरिराबाहेर काढणं हितावह ठरते. ह्यलाच शोधन चिकित्सा म्हणतात. (पंचकर्मातील ऋतुनुसार शोधन उपक्रम) – वसंत ऋतु – कफासाठी वमन. वर्षा ऋतु – वाताकरीता बस्ति. शरद ऋतु – पित्ताकरीता विरेचन अाणि रक्तमोक्षण. विरेचन म्हणजे काय? – शरिराततील दुषित पित्त, औषधांच्या सहाय्याने, जुलाबाद्वारे शरीराबाहेर टाकले जाते. विरेचन प्रक्रिया – प्रथम रुग्ण परिक्षण करुन, रुग्ण बल, रुग्ण लक्षणांचा अभ्यास करुन, योग्य औषधी  तूपाचे चयन केले जाते. हे तूप  अग्निबलसापेक्ष वाढत्या प्रमाणात रोज (३ /५ /७ दिवस) अभ्यंतर पान करण्यास सांगितले जाते, ह्याला स्नेहपान असे म्हणतात. गरजेनुसार शरिराला स्नेहन – स्वेदन (अंगाला तेल लाऊन वाफ) दिले जाते. स्नेहपान पूर्ण झाल्यानंतर अभ्यंतर जुलाबाचे औषध दिले जाते. जुलाबाद्वारे संचित पित्त दोष शरिराबाहेर टाकले जाते आणि तद्जनित व्याधीचा  उपशम होतो. अाधी रक्त आणि पित्ताचं साहचर्य आणि दुष्टि वर्णन केली आहे. दुषित पित्ताप्रमाणे दुषित रक्ताचा देखिल निचरा होणे आवश्यक आहे, म्हणुनच शरद ऋतुमधे विरेचन पश्चात सस्नेह रक्तमोक्षण (पंचकर्म) करण्यास सांगितले आहे. रक्तमोक्षण दोन प्रकारे केले जाते – १) जळू लाऊन      २) हातच्या अथवा पायाच्या शिरेतून रक्त बाहेर काढले जाते. ह्या दोन्ही उपक्रमांमुळे त्वचा विकार, उच्च रक्तदाबातील काही अवस्था, सोरियासिस, नागिण, अन्य त्वक् विकार, अम्लपित्त, डोकेदुखी इ. मधे आराम मिळतो. इतर काही आजारांमधे विरेचनाचे फायदे – कावीळ,स्थौल्य, वांग, सोरियासिस, स्त्री व पुरुष वंध्यत्व, वारंवार गळु येण्याची सवय  असल्यास, योनिगत विकार (फायब्राँइड, सिस्ट्स), कृमि, बद्धकोष्ठता, मूत्र विकार, तोंडातुन अथवा नाकातून रक्तस्राव होणे (उर्ध्व रक्तपित्त), मुळव्याध, वातरक्त(gout) अाणि शरिरात अत्यधिक दोष साठले असताना शरीर शुद्धिकरीता  विरेचन केले असता फायदा होतो. ह्या सर्व फायद्यांसोबत शरीर शुद्धि नंतर परीणाम स्वरुप शारिरिक  सौंदर्य देखिल खुलतं. शरद ऋतु मधे स्वास्थ्य रक्षणाकरीता प्रत्येकाने विरेचन अाणि रक्तमोक्षण करवुन घ्यावे, ह्यामुळे दोषांचे साम्य टिकुन राहते, शरीर शुद्ध होते आणि पुढील काळात उद्भवणार्‍या व्याधी टळतात. निरोगी शंभरी गाठण्याकरीता आपण सर्वांनी प्रत्येक ऋतुनुसार दोषांचे शोधन अवश्य करावे. आपल्या गाडीची  सर्व्हिसिंग जशी आपण वेळच्या वेळी  न चुकता करुन घेतो, तसच ऋतुनुसार शोधन म्हणजे आपल्या अनमोल देहाचे सर्व्हिसिंगच आहे.

  Posted on by Dr. Shweta Labde
 • Makar Sankrant – The Ayurveda perspective

  Posted on by Dr. Shweta Labde

  India is a land of festivals. We Indians celebrate all these festivals with lots of fun and enthusiasm. Ayurveda explains 6 rutus (seasons) where every 2 rutus clubbed together,  explains three seasons in a year as per modern calender. All these festivals are associated with various rituals and tasty delicacies with slight variations as per the state and customs carried there. It wont seem an exaggeration if I say, we almost have one festival every month. eg- We have Ganpati festival associated with Modak in varsha rutu (monsoon), then we have Dasshera followed by kojagri pournima, Sharad rutu (october heat) where in we relish flavoured milk cooled down by moonlight. Diwali – where we enjoy various sweet and salty recepies fried, baked, roasted all yummy and healthy comes in Hemant rutu (beginning of winter). And With the start of the new year comes Makar Sankranti, shishir rutu (peak of winter). Now one may wonder, why so many festivals alongwith so many other celebrations in a year? Din’t our forefathers have any work to do? Others may
  Read More »

  Posted on by Dr. Shweta Labde
 • Ayurvedic Dietary Rules -3

  Posted on by Dr. Shweta Labde

  In the last blog we started with the Aharvidhi vidhaan, where we discussed about the first dietary rule Ushnam ashniyat, now we shall know more about the second rule – 2. Snigdham Ashniyat –  Now we all know ashniyat means to eat, we shall know what exactly snigdha means. A generalized translation of the word ‘snigdha’, may mean oily, (I can notice most of yours eyebrow raised by the word ‘Oily’, and the immediate pop ups into the mind – weight gain, cholestrol, acidity, and lot more). As mentioned, that would be a mere translation. The word ‘snigdha’ in Ayurveda has various shades – it explains moistness of the food, food texture and quality which will please the body and mind, definitely it also specifies use of oil or ghee in desired proportion which shall provide the necessary lubrication to the body internally and externally, and not the food – deep fried in oil or ghee. Benefits of Snigdha Bhojan (food) – Food with proportionate use of oil, ghee or water, provides proper texture and taste to
  Read More »

  Posted on by Dr. Shweta Labde
 • Jaggery – The natural and healthy sweetener

  Posted on by Dr. Shweta Labde

   Jaggery, commonly known as Gud in hindi and Gul in marathi, is an easily available, cheap, very beneficial and nutritious item in the grocery list. It is a storehouse for many nutrients. Due to its Ushna (hot) potency and snigdha property it pacifies vata, It strengthens bones and joints, allievates backache and bodyache. Jaggery being easy to digest, also kindles digestive fire, aids digestion and helps in constipation. It helps to increase haemoglobin content of the body, and is a rich source of iron, calcium magnesium and potassium. The most common cold and cough problems faced during winter, is taken care of by jaggery due to its ushna, snigdha, vataghna guna. It is a good natural sweetener, immunity builder, and a natural health tonic. Jaggery can be used in various food and medicinal preparations. It can also be had raw with peanuts or piece of coconut. It is advised to use organic Jaggery for desired benefits.

  Posted on by Dr. Shweta Labde
PAGE123


Ask an Expert

shweta@ayurvedalive.in
Ayurveda